• OFC – baliza media intensidad compacta roja
• OFI 360 – Baliza media intensidad blanca y roja
• OFP-120/ OFP-180 – Baliza media intensidad blanca y roja
• NAVILITE 230V – Baliza baja intensidad roja
• OFH-120 – Baliza alta intensidad blanca